Rød sone er for den nedre delen av elva

elvemunning250x64

 

aldesavvon2

 

Fiskesonen med parseller langs gårdene.

Sonen har følgende plasser: Brukulpen, Øvrenes, Gussasavvon, Bakkely og Ravra. Sonen kan fiskes med inntil 10 stenger.

Kart over rød sone

Kart over brukulpen

Kart over Øvrenes-Snekkernes-Bakkely-Ravra

Kart over alle soner

Døgnkort koster kr.400 .-

 

nedre elv